המועצה אישרה תקציב לתוכנית חומש נוספת ליישובים, בסך כ- 38 מיליון ₪

המועצה ממשיכה לקדם את פיתוח היישובים באמצעות תקציבים ייעודיים. בסיום תכנית החומש השלישית, מפנה המועצה תקציבים חדשים ליישובים, בדגש על חידוש כבישים ביישובים, סיוע בביצוע חוק הנגישות והסרת מפגעי בטיחות.


מליאת המועצה אישרה תכנית חומש רביעית לפיתוח יישובי המועצה. התכנית מיועדת לשנים 2022-2026 ותכלול טיפול במשימות העיקריות שהוגדרו: חידוש כבישים ביישובים, מתן סיוע לביצוע חוק הנגישות והסרת מפגעי בטיחות. הטיפול יעשה ברמה המועצתית ובתיאום עם הוועדים המקומיים.

המועצה מגייסת כ- 38 מיליון ₪ מתקציב הפיתוח על פני חמש השנים הקרובות, לטובת ביצוע תוכנית החומש. תקציב זה יהווה 70% מתקציב החומש ויישובי המועצה יגייסו את 30% הנוספים. מדובר בסכום של 50 מיליון ₪ שיועבר להשקעה ישירה ביישובים.

כל ישוב יקבל תקציב ייעודי למימוש פרויקטים משמעותיים בתשתיותיו, כך שיתרמו לפיתוחו בהתאם להחלטת היישוב וסדר העדיפויות שלו.

מדובר בתכנית חומש רביעית שהמועצה מובילה, לשנים 2022-2026.
תכנית החומש הראשונה לשנים 2007-2011 שכללה סך של כ- 37 מיליון ₪ הוקצתה ממקורות המועצה לכלל היישובים ויועדה בעיקר לקידום תשתיות ותיקות ומבני ציבור ביישובים.
תכנית החומש השנייה לשנים 2016 – 2012 שכללה סך של כ- 9 מיליון ₪ הוקצתה ממקורות המועצה ותקציב זהה מהיישובים, ויועדה בעיקר למבני חינוך ביישובים.
תוכנית החומש השלישית לשנים 2017-2021 שכללה סך של כ- 15 מיליון ₪ הוקצתה ממקורות המועצה לכלל היישובים ויועדה בעיקר לשיפור הנגישות והבטיחות במבני הציבור ומגרשי המשחקים ביישובי המועצה, שדרוג התשתיות ביישובים. זאת, בנוסף ל'תקציב ירוק' לטובת שטחים ציבוריים וחזות היישוב.

אייל בצר, ראש המועצה, אמר: "תכנית החומש הרביעית, כקודמותיה, הינה חלק מגישת הניהול העצמי שהמועצה מעודדת בקרב ישוביה ונועדה לפתחם, לשפר את התשתיות הקיימות, להסדיר נגישות בשטחים ציבוריים ולטפח את חזותם.

אנו צופים שתכנית החומש הרביעית תשדרג באופן ניכר את הפיתוח ביישובים, כקודמותיה. נמשיך לקדם את יישובינו ולטפחם, יד ביד עם ההנהגות היישוביות ובעלי התפקידים בהם, לרווחתם של תושבי עמק יזרעאל".

צחי אייזנר, מנכ"ל המועצה, הוסיף: "אנו מודים לחברי המליאה שראו חשיבות רבה באישור תוכנית החומש הרביעית ובצורך להשקעה משמעותית וישירה ביישובי העמק. תודה גם לחברי ועדת הכספים של המליאה על העבודה שהקדישו לנושא."