מסכמים שנתיים של פעילות במרכז היזרעאלי למשפחות מיוחדות

הנגשת זכויות, תמיכה בבני המשפחה, פיתוח קבוצות תמיכה והנהגה הורית, מתן הפוגה ושילוב הילדים ומשפחותיהם בפעילויות במרחב המועצתי והיישובי כאחד


זו השנה השנייה לפעילותו של המרכז היזרעאלי למשפחות מיוחדות באגף קהילה ורווחה במועצה, שנועד לספק היצע רחב יותר של הזדמנויות חברתיות לילדים עם צרכים מיוחדים, ולהקל על המשפחות את ההתמודדות עם גידול ילדים מיוחדים.

אגף קהילה ורווחה במועצה מוביל את משימת פיתוח המודל למתן שירות משלים, מעבר לשירות הניתן ישירות לילדים ובוגרים באגפי החינוך והרווחה, במועצות האזוריות. "אנו נושאים באחריות כפולה; להצליח בפיתוח השירותים למען המשפחות המיוחדות שלנו וכן, לפתח מודל שיהווה דוגמה לכל המועצות האזוריות בארץ", מספרת לי יהב מנהלת האגף.

לשם כך, הוקם 'המרכז היזרעאלי למשפחות מיוחדות', בראשותן של עו"ס ליאת בן משה ועו"ס נרי בן שושן. מטרתו הנגשת זכויות, תמיכה בבני המשפחה, הקמת קבוצות תמיכה, פיתוח הנהגה הורית, מתן הפוגה, שילוב הילדים ומשפחותיהם בפעילות היישובית ובכל פעילויות המועצה, באמצעות ליווי של תחום מנהל מוגבלויות והשירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה.

ליאת בן משה, מנהלת המרכז: "כמועצה, אנחנו מאמינים בשמירה על כבוד האדם, באשר הוא אדם. בעבר, התאפיין היחס לאנשים עם מוגבלויות בחמלה, והצורך לסייע להם נתפס כמעשה של חסד ושל התנהגות לפנים משורת הדין. כיום, היחס לאנשים עם מוגבלויות מבוסס על מושגים של צדק וזכות, וברוח זו אנו פועלים. המרכז זוכה לרוח גבית נפלאה מהנהלת המועצה ואנו מרחיבים כל העת את שירותינו עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות."

לי יהב מנהלת אגף קהילה ורווחה במועצה, הוסיפה: "אנו פועלים להרחבת השירותים עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות, מתוך תפיסה שיש לקדם שוויון זכויות ואפשרויות לכל אחד ואחת, ומייחסים לכך חשיבות ערכית מהמעלה הראשונה. מתוך תפיסה זו, במהלת שנת 2021, הקמנו באגף קהילה ורווחה את היחידה לטיפול באנשים עם מוגבלויות ובמשפחותיהם. אנו ערים לצורך ולמשמעות מרחיקת הלכת שבבניית תוכנית טיפול מותאמת לכל ילד.ה או מבוגר.ת עם מוגבלות וזאת, לצד פיתוח מסגרות פנאי, תעסוקה ודיור בקהילה."

ריקי הרברפלד ועדי קליין רחמים - נציגות ההנהגה ההורית, נשאו אף הן דברים במהלך האירוע: "פגשנו מספר לא מבוטל של הורים לבעלי צרכים מיוחדים ואף אחד מהם לא היה חלש. ההפך הוא הנכון. אנחנו החוליות שנושאות פעמים רבות בעומסים גדולים. המרכז היזרעאלי למשפחות מיוחדות הוקם על מנת לתת מענים לבני המשפחה של אנשים עם מוגבלויות ואף על פי שאחת ממטרות המרכז הינה לחזק את המשפחות, המרכז אינו מתייחס אל המשפחות כאל חוליה חלשה."

במהלך האירוע החגיגי, שהתקיים לציון שנתיים להשקת המרכז, ראש המועצה אייל בצר, ברך ואמר: "אנו מציינים יחדיו שנתיים של עשייה משמעותית וחשובה! אנחנו גאים בפעילות המרכז, שמספק מענה למשפחות המיוחדות. אנחנו שמחים שיש לכם כתובת ובית במועצה, ומברכים על כך שקמה כאן קהילה חזקה ותומכת, הפועלת יחד למען מטרות משותפות ומחזקת את תחושת השייכות והסולידריות. ההצלחה שלנו היא ההצלחה שלכם!"

באירוע החגיגי, נהנו המשתתפות והמשתתפים מהרצאתה המרתקת של ליהיא לפיד 'המסע של חיי', אשר כובדה בנוכחות הורים רבים, ראש המועצה וסגניתו, נציגי משרד הרווחה, נציגי ארגון הג'וינט, מנהלי מחלקות במועצה ועובדות סוציאליות מאגף קהילה ורווחה.


צילום ועריכת הסרטון: גלעד מור

ליאת בן משה מנהלת המרכז למשפחות מיוחדות

מימין: ליהיא לפיד, אייל בצר - ראש המועצה, רותם שוורצמן - נציגת ההורים, לי יהב - מנהלת אגף קהילה ורווחה , דליה אייל - ממלאת מקום ראש המועצה וסגניתו

ליהיא לפיד עם ראש המועצה אייל בצר

צילום תמונות סטילס: ענת חרמוני