מקדמים חינוך סביבתי וקיימות בבתי הספר במועצה

6 השתלמויות למורים - פרי שיתוף פעולה של המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך ואגף איכות הסביבה במועצה


השנה מתקיימות 6 השתלמויות למורים בנושא חינוך סביבתי וקיימות, שמטרתן לייצר שיח בין צוותי המורים, שפה משותפת ויישום בנושאי סביבה, קיימות ולמידה חוץ כיתתית.

תכנית ההשתלמויות נבנית בשיתוף מנהלי בתי הספר, בהתאמה לרוח בית הספר ומטרותיו. השנה, יושמו דגשים מיוחדים על למידה חוץ כיתתית והיכרות עם סוגיית משבר האקלים.

ההשתלמויות מתקיימות בשישה בתי ספר: 'עמק יזרעאל' בגניגר, 'קישון' ברמת דוד, בית הספר היסודי בנהלל, 'מרומי שדה' באחוזת ברק, בית הספר הדמוקרטי בנהלל ו'עמקים תבור' במזרע.

ההשתלמויות נערכות בהובלת מטמיעים מטעם 'הרשת הירוקה' או החברה להגנת הטבע, שמלווים את בית הספר ומאפשרים לצוות לממש ולקדם פרויקטים סביבתיים באמצעות הדרכה פרטנית.

ההשתלמויות חווייתיות וכוללות סדנאות רבות, הרצאות מגוונות ואף סיור לכל הצוות. הנחיית ההשתלמויות נעשית כ'מודלינג' המעניק כלים מגוונים ליישום למידה חוץ כיתתית.

"מניסיוננו, להשתלמויות אלה השפעה רבה, והן מהוות מקפצה משמעותית להכנסת החינוך הסביבתי ללב העשייה הבית ספרית", מספרת לילה אלעד רכזת חינוך סביבתי באגף איכות הסביבה במועצה.

השנה, מתקיימות במחוז צפון של משרד החינוך כ-13 השתלמויות מסוג זה, כאשר 6 מתוכן מתקיימות בעמק יזרעאל. "זהו הישג יוצא דופן ואנו גאים בו מאוד", אומר אסי אליה מנהל אגף איכות הסביבה במועצה.  "זהו תוצר ישיר של פעילותנו בתחום החינוך הסביבתי, בשנים האחרונות, במסגרתה מקיים אגף איכות הסביבה במועצה הכשרות והשתלמויות לאנשי החינוך בעמק."

בהמשך השנה, יתקיים ביוזמת אגף החינוך במועצה, מפגש משותף לכל בתי הספר שלוקחים חלק בהשתלמויות, לחיזוק השפה משותפת, והטמעת החינוך הסביבתי כנדבך משמעותי בחינוך בעמק.

ראש המועצה אייל בצר, סיכם: "העיסוק בנושא הסביבתי מחזק את הזיקה ותחושת השייכות למקום שבו אנחנו חיים וליכולתו של הפרט להשפיע בהתנהגותו, על הסביבה. חינוך לקיימות, באמצעות עשייה, מעודד אכפתיות, נטילת אחריות ונקיטת פעולה לשם שינוי ושיפור".

פעילות סביבתית בבית הספר עמק יזרעאל, גניגר

פעילות סביבתית בבית הספר עמק יזרעאל, גניגר

פעילות בבית הספר עמק יזרעאל, כניגר