בעמק יזרעאל שומרים על האקלים!

המועצה ממשיכה לשמור על הסביבה ומקדמת אנרגיה ירוקה והפעם, באמצעות שימוש בכלי רכב חשמליים והגדלת מספר עמדות הטעינה בבית המועצה


המועצה שואפת לקדם אנרגיה ירוקה ולשמור על הסביבה. אחד הגורמים המשמעותיים ביותר לזיהום אוויר נובע מתחבורה ושריפת דלקים.

ביום פתיחתה של ועידת האקלים באו"ם, התווספו בבית המועצה 20 עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים. ראש המועצה, אייל בצר הנחה את גורמי המקצוע להמשיך ולקדם מהלך לשימוש בכלי רכב חשמליים, במועצה ובכלל.

לפני כשנה, החל תהליך לעידוד המעבר לכלי רכב חשמליים במועצה, במטרה לצמצם את זיהום האוויר, לצד התייעלות אנרגטית. במסגרת מהלך זה, המועצה ממשיכה להקים מערך של עמדות טעינה (במימון משרד האנרגיה) וקירוי סולארי מעל החניונים.

"בכוונתנו להוות דוגמה לתושבים ולעודד מעבר לתחבורה ירוקה", סיפר בצר, "כלי רכב חשמליים כבר נוסעים ברחבי העמק והחיסכון העצום בדלק מתורגם לחיסכון כספי, למועצה.
המועצה רואה בהקמת פאנלים סולאריים, בנוסף לחיסכון בהוצאות החשמל, גם צמצום משמעותי בשימוש בחשמל, המיוצר באמצעים מזהמים וכן, תרומה להפחתה בכמות הפליטה של גזי החממה. כבר היום, המועצה מייצרת חשמל, בעצמה, עבור כל מבני הציבור שלה ובכך מפחיתה הוצאות באופן משמעותי ובה בעת, תורמת לאיכות הסביבה. בנוסף, יישובי המועצה מובילים בייצור חשמל מפאנלים סולאריים, הממוקמים על גבי גגות".

דליה אייל, מ"מ ראש המועצה וסגניתו, התנדבה להוות דוגמה אישית והייתה מהראשונים שהחליפו את רכבם לרכב חשמלי. "זה נותן הרגשה טובה ומספקת לדעת שאני שומרת על הסביבה, במיוחד לאור העובדה שהדבר מייצר חיסכון כספי למועצה" סיפרה, כשתפסנו אותה מחברת את רכבה לעמדת הטעינה החדשה.

ראש המועצה וסגניתו מחברים את הרכב החשמלי לעמדת ההטענה