המשרד להגנת הסביבה מתנגד להקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל וקובע: הקמת השדה תוביל לפינוי ישובים והרס האזור כולו

המשרד קובע כי קידום התכנית להקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל תחייב פינוי של אלפים מתושבות ותושבי הצפון ותביא לפגיעה הרסנית באזור.


חוות הדעת של מומחי המשרד להגנת הסביבה קובעת: "השפעות הבריאות על האדם והרס עמק יזרעאל אינם עומדים בקנה אחד עם האינטרס הציבורי ויש לפסול את חלופת עמק יזרעאל!"

ביום חמישי החולף (30.5) התקיימה פגישה עם גורמי מינהל התכנון בנושא תוכניות המתאר להקמת שדה תעופה בינלאומי שני לישראל, כדי לדון בתסקיר הסביבה בנוגע להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג בעמק יזרעאל.

תסקיר זה, שהוכן על ידי גורמי המקצוע של חברת 'נתיבי ישראל' ומינהל התכנון, מתאר באופן ברור את ההשלכות ההרסניות, הסביבתיות, הכבדות של הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל על כלל אזור הצפון ועל הפגיעה הבריאותית הצפויה לתושבות ותושבי האזור כולו.

חוות הדעת, שנכתבה על-ידי המשרד להגנת הסביבה בנוגע לתסקיר, מצאה כי מצבם של 12,000 אישה ואיש, שמתגוררים ב- 15-20 ישובים צפוי להיות מורע, ביחס למצב הקיים. 4,000 מתוכם יידרשו למיגון אקוסטי בבתיהם וכ- 2,300 נוספים, ייחשפו למפלס רעש, שהוועדה קבעה כי לא ניתן לאשר בתחומו תוכנית לשימושים רגישים, לרבות מגורים.

מעבר לכך, חוות הדעת מצאה שהתוכנית להקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל (תמ"א 15 ד') "תפגע ותשנה את פניהם של השטחים הפתוחים במרחב". המשמעות של פגיעה זו תוביל, לדברי מחברי הדו"ח: "לשינוי לבלי היכר את אזור עמק יזרעאל, ותשנה באופן משמעותי את דמותה של ארץ על המורשת החקלאית ותרומתה בסיפור הקמתה של מדינת ישראל".

כמו כן, לתוכנית תהיה השפעה אקולוגית מרחיקת לכת בכך, שהיא תפגע בשטחים הפתוחים ותקטע מסדרונות אקולוגיים. מעבר לכך, חוות הדעת קבעה כי "הקמת השדה תגרע שטחי חקלאות נרחבים בעמק:
בעידן שבו ביטחון מזון ועצמאות תזונתית הינן חלק בלתי נפרד מהחוסן הלאומי, אנו סבורים שהמיקום המוצע, בלב אזור חקלאי כל כך נרחב, אינו מתאים להקמת שדה תעופה."

במכתב עליו חתום אלעד פנחס - ראש אגף התכנון והגר שושן - מתכננת מחוז צפון במשרד להגנת הסביבה, ממליצים באופן נחרץ לא לקדם את חלופת רמת דוד ולחכות לקבלת תסקיר הסביבתי לחלופת נבטים. זאת, לפני קידום הדיון בנושא: "אנו סבורים כי זו הדרך המיטבית לקבל החלטה מושכלת בדבר הצורך התכנוני שעל הפרק – קרי, שדה תעופה משלים לנתב"ג." 

בדיון שנערך בזום, השתתפו עשרות ראשי רשויות מדרום הארץ וצפונה, אנשי אקדמיה, סביבה ונציגי מטה התושבים האזרחי. לאורך הדיון, נשמעה ביקורת על תהליך התכנון הלוקה בחוסרים, בנקודות מרכזיות אליהן המתכננים לא התייחסו, אי קידום של חלופת נבטים וההרס הסביבתי הצפוי.

מפורום הרשויות המתנגדות להקמת שדה התעופה בעמק יזרעאל, נמסר: "חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה מציגה את האמת, שמשרד הפנים מבקש להסתיר: הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל תוביל להרס אזור הצפון ופינוי אלפי תושבות ותושבים. מיטב המומחים המקצועיים קבעו כי התוכנית המוצעת תפגע בביטחון התזונתי של מדינת ישראל, לצד פגיעה משמעותית בסביבה.

במהלך הישיבה, נחשפו ההשפעות שייגרמו לאזור. מדובר ב-23 רשויות מקומיות, המתפרשות על פני שטח של יותר מ- 600,000 דונם - שטח הגדול פי 20 משטחה של העיר עפולה!

משרד הפנים חשב שיצליח להעביר את ההחלטה "מתחת לשולחן" בזמן מלחמה. אנחנו נתנגד בצורה נחושה לפגיעה בתושבות ותושבי הצפון!"

למידע נוסף בנושא המאבק נגד הקמת שדה תעופה בעמק - לחצו כאן