ילדים מצויירים - באנר רישום לגני הילדים

הרישום לכיתות א' ולגני הילדים לשנת הלימודים התשפ"ד יתקיים בין התאריכים 
יום שני 23.01.23, א' בשבט התשפ"ג - עד יום חמישי 23.02.23, ב' באדר א' התשפ"ג

הרישום המקוון הינו רק לילדים הרשומים במינהל האוכלוסין כתושבי המועצה
ומתגוררים בפועל ביישובי המועצה!

תושבי מועצה חדשים/חוזרים, שעוברים למועצה לקראת שנת הלימודים הבאה ותושבי חוץ המעוניינים לבחון אפשרות ללמוד בעמק, יוכלו להגיש בקשה מקוונת, החל מאפריל 2022


גיל הרישום
חובת הרישום חלה על כל הילדות והילדים שנולדו בין התאריכים הבאים:

כיתה א'
ג' בטבת התשע"ז - 1.1.2017
י"ג בטבת התשע"ח - 31.12.2017

גני ילדים - גיל 5  
י"ד בטבת התשע"ח 01.01.2018
כ"ג בטבת התשע"ט 31.12.2018

גני ילדים - גיל 4 
כ"ד בטבת התשע"ט 01.01.2019
ג' בטבת התש"ף 31.12.2019

גני ילדים - גיל 3
ד' בטבת התש"ף 01.01.2020
ט"ז בטבת התשפ"א 31.12.2020

שימו לב - כל ילד וילדה מחוייבים ברישום מחודש! להרשמה - לחצו כאן
  • רישום ילדים חדשים וילדי חוץ יתאפשר החל מאפריל 2023
  • לא יתאפשר רישום של ילדות וילדים שלא מלאו להם 3 שנים, לפי חוק לימוד חובה, כולל ילדות וילדים שנולדו בין התאריכים- 1-15/01/2021