נוהל הזמנת אולם התרבות האזורי יפעת

 1. הזמנת אולם תתבצע ע"י שליחת טופס הזמנת אולם.
   
 2. על נציג בית הספר לערוך סיור באולם עם צוות האולם לפני תחילת האירוע ובסיומו.

 3. אין להכניס מזון ומשקאות לאולם או למבואה. האכילה או שתייה רק בחדר המיועד לכך.

 4. אין לחמם או לבשל אוכל במבנה כולו – כולל מבואה, קפיטריה, חדרי אמנים ובכלל

 5. העישון בכל חלקי המבנה אסור.

 6. אין לקיים פעילות במבואת האולם.

 7. יש לשמור על ניקיון האולם, המבואה, חדרי השחקנים ושירותי הקהל.

 8. מתקני הבמה - חשמל, צוגים, בדים וכיבוי אש, אך ורק בהפעלת אחראי האולם או מי שיוסמך מטעמו.

 9. עבודות הדבקה, צביעה, ציור פלקטים, הכנת אביזרים ותפאורה יבוצעו מחוץ לבניין.

 10. חניית כלי רכב מכל סוג שהוא, תאושר רק במגרשי החנייה הקיימים.

 11. בשעות בהן מתקיימות חזרות למופע, יימצא תמיד מורה/מדריך מבוגר, אלא אם סוכם אחרת עם האחראי באולם.

 12. חשוב ביותר! לאחר שימוש באולם יפונו כל האביזרים השייכים לביה"ס בערב המופע, אלא אם סוכם אחרת עם האחראי באולם.

 13. תאום זמני כניסה לאולם: יש לתאם לפחות 3 ימים מראש עם צוות האולם.

 14. באחריות בית הספר לדאוג להזמנת אבטחה לאורך כל זמן שהות התלמידים במבנה על פי הנחיות קב"ט מוסדות חינוך במועצה.
  תשלום האבטחה על חשבון המזמין. לפרטים אבידן אברהם טל' 050-6599822 דוא"ל [email protected]

מודים על שיתוף הפעולה.

יש למלא את הטופס המקוון המצ"ב.  אישור מחלקת התרבות יועבר בדוא"ל.

ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור מח' התרבות.

Browser not supported