מטרות המחלקה

  1. העלאת רמת איכות החיים בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל באמצעות אכיפת מכלול חוקי עזר של המועצה בתחומים שונים כגון: עישון במקומות ציבוריים, איכות סביבה ותברואה, שילוט ללא היתר, כלבים משוטטים, גרוטאות ורכבים נטושים, אשפה שהושלכה לא במקום ופסולת בשטחים ציבוריים.

  2. שמירת הסדר הציבורי למען רווחת כלל התושבים.

  3. מניעת מפגעים ברשות הרבים מכל סוג.

  4. מחלקת הפיקוח הינה הזרוע המבצעת של המועצה לאכיפת חוקי המדינה הנוגעים לרשות וחוקי העזר של המועצה.

  5. להיות כתובת לכל פניית תושב או ישוב.

ביחידה עובדים שני פקחים בנוסף לשני פקחי איכות סביבה וסיירי שדות ושני לוכדי כלבים העובדים על פי חלוקה אזורית ויישובית.

המחלקה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מזכירי הישובים ובעלי תפקידים בישוב.

הפנייה ליחידת האכיפה מתבצעת דרך מוקד המועצה הפעיל 24/7 בטלפון 04-6520100

נועם גיגי
מנהל
04-6520148