בישובי עמק יזרעאל פועלות כ-30 ועדות איכות סביבה ישוביות.

ועדות אלה נתמכות על ידי היחידה הסביבתית בכל פעולה שמטרתה העלאת מודעות הציבור לאורח חיים בר קיימא, או פעולה פיזית המקדמת את הנושא.

אגף איכות הסביבה מממן בעיקר פעולות הקשורות לטיפול נכון בפסולת ומחזור, אך לא רק.

האגף תומך גם בהקמת גינות קהילתיות, ובהכנסת תכנים סביבתיים לחגים ולמועדים המצוינים ביישוב. בנוסף, תומך האגף באירועים של חינוך והסברה בתחום איכות הסביבה כגון הרצאות, הקרנת סרטים, סדנאות, קונצרטים והצגות, הפקת חומר פרסומי (שלטים, חוברות, וידאו ארט, מיצגים אומנותיים), ועוד, ובלבד שכל אלה מקדמים אורח חיים בר-קיימא ביישובים.

ישובים בהם לא פועלת ועדת איכות סביבה נהנים פחות מתמיכת האגף, ולכן חשוב להקים ועדות כאלה בכל יישובי המועצה.

גינה קהילתית