Reduce - הפחתת הצריכה, Reuse - שימוש חוזר,Recycle - מיחזור

Reduce - הפחתת כמות הדברים שאנו רוכשים, חיסכון בצריכה. צמצום קניית מוצרים חוסך אנרגיה, משאבי טבע וזיהום בתהליך הייצור של המוצר

ומפחית את כמות הפסולת הנוצרת לאחר שמסיימים להשתמש במוצר.

Reuse - שימוש מחדש במוצרים, הפחת חיים חדשים במוצרים שאבד עליהם הכלח ואינם שימושיים עוד. שימוש חוזר מצמצם את הצריכה וגם מפחית את כמות הפסולת כתוצאה מכך.

Recycle - לקיחת מוצרים שהפכו לפסולת - שאין בהם עוד שימוש והפיכתם לחומרי גלם למוצרים חדשים. יש לזרוק לפחי המיחזור המתאימים מוצרים שלא ניתן להשתמש בו יותר, כמו אריזות, בקבוקי פלסטיק, זכוכית, נייר עיתון, קרטונים.

מחשבון טביעת הרגל האקולוגית שלך

האם שאלת את עצמך כמה "טבע" נדרש כדי לקיים את רמת החיים שלך?

כל אדם מנצל שטח מסויים בצורה ישירה כדי לחיות בו, למשל שטח הבית שלו. אולם יש צורך בשטחים נוספים כדי לתמוך בדרך חיים של אדם, לדוגמה יש צורך בשטחי אדמה כדי לגדל מזון, שטח נוסף כדי לטהר את מי השתייה, שטח שנדרש לשם הטמעת רעלים שנוצרים בגלל צריכת מוצרים וכו'. סך השטחים הללו נקראים טביעת הרגל האקולוגית של האדם ( (Ecological Footprint) או מדרך אקולוגי).

כדי לבדוק את טבעית הרגל האקולוגית שלך, כל מה שעליך לעשות הוא לענות על השאלון בקישור הזה .