בעידן שבו יש משקל רב לתחושת הניכור ולחוסר הנכונות לתרום, העיסוק בנושא הסביבתי מחזק את הזיקה ואת תחושת השייכות למקום שבו אנו חיים, וליכולת הפרט להשפיע בהתנהגותו על הסביבה. חינוך לקיימות הינו חינוך לערכים מתוך עשיה. הוא מקנה ערכים של איכפתיות, נכונות לפעולה וללקיחת אחריות.

במועצה 14 בתי ספר ירוקים, שמתוכם שבעה הם ירוקים מתמידים. 33 גני ילדים הינם גנים ירוקים.

בשנה"ל תשע"ו משתתפות 45 גננות בתכנית "מתווה השרים לחינוך לקיימות", ומתוך כך יוסמכו בשנים הקרובות מספר רב של גנים ירוקים נוספים.

היחידה הסביבתית יוזמת ושותפה ביוזמות רבות נוספות בתחום החינוך הסביבתי: פרויקט שקו"ף לסביבה (אימוץ מקטעי נחלים), מפגשי מועצות ירוקות, מפגשי מורות/ים רכזות/י סביבה, אימוץ שטחים פתוחים על ידי מוסדות חינוך וטיפוחם, תמיכה בתכניות למידה ושמירה על מגוון מינים, הטמעת הפרדת פסולת במוסדות חינוך ועוד ועוד.

חינוך סביבתי