השירות הוטרינרי הרשותי אחראי על בריאות הציבור מהיבט של הרפואה הוטרינרית.

פעילות השרות מתרכזת בעיקר בנושאים הבאים:

 • פיקוח ומניעה של מחלת הכלבת.

 • פיקוח על מוצרי מזון שמקורם מהחי.

 • פיקוח ומניעה של מחלות העוברות מבעלי חיים לאדם.

 • טיפול בתלונות הציבור בנושא מטרדים הנגרמים ע"י בעלי חיים.

 • פעילות השירות הוטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. בינהן פקודת העיריות, פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת.

 • השרות הוטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השרותים הוטרינרים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית. עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הפנים.

 

תחומי פעילות:

 • סימון רישוי וחיסון כלבים נגד כלבת.

 • העברת כלבים ללא בעלים לכלביה ולאימוץ.

 • בדיקות משנה בשר ומצריו.

 • פיקוח על שיווק דגים.

 • פיקוח שוטף על עסקים למכירת דגים ועופות.

 • טיפול בנושא כלבים משוטטים ומטרדי חתולים.

 • הסגרת חיות נושכות.

 • טיפול בפניות הציבור.

 • מניעת מחלות העוברות מבעלי חיים לאדם.

 • פיקוח ואכיפה של חוקי המדינה וחוקי העזר העירונים העוסקים בבעלי חיים ומחלותיהם.

 • פעילות חינוך והסברה בנושאי בריאות הציבור

דר' גלית וונדר
וטרינרית רשותית
04-6520126