• רישום ילדים וביטוחם.
 • ניהול אדמינסטרטיבי של בתי הספר.
 • העסקת מזכירות, אנשי תחזוקה וסייעות.
 • תחזוקה, שיפוץ וגינון במוסדות החינוך.
 • בטיחות במוסדות החינוך.
 • מיפוי ישובים למוסדות חינוך.
 • הסעות לבתי הספר.
 • העברת "השתתפויות חינוך" עבור תלמידים תושבי המועצה ישירות לבתי הספר.
 • השמה, שיבוץ וטיפול בתלמידים הנזקקים לחינוך מיוחד.
 • טיפול בתלמידי חוץ ותשלומי אגרות חוץ.
 • מחשוב בבתי הספר.
 • סל תרבות.
 • עידוד יוזמות חינוכיות וחברתיות, הטמעת שינויים בבתי הספר וייעוץ ארגוני.

 

בתי ספר יסודיים


בעמק  16 בתי ספר יסודיים, שהינם מגוונים באפיונם, ובהם לומדים כ- 4,500 תלמידים.

חלוקת בתי הספר היסודיים למגזרים:

 • 8 בתי ספר יסודיים ממלכתיים-אזוריים
 • 2 בתי ספר ממלכתיים-דתיים
 • בית ספר בדואי-ערבי, שבו אגף לחינוך מיוחד
 • בית ספר הפועל על פי שיטת ולדורף
 • בית ספר דמוקרטי
 • בית ספר השייך לחינוך העצמאי (חרדי)
 • בית ספר לחינוך מיוחד יסודי
 • חווה חקלאית בנהלל

המועצה מתקצבת את כל בתי הספר בהשתתפויות חינוך שוויוניות לכל תלמיד. בכל בתי הספר מתקיימים חוגי העשרה בשעות הבוקר, הממומנים על ידי ההורים והמועצה.

תמצית היעדים לבתי ספר יסודיים:  

 • שיעורי העשרה - תקצוב משותף של הורים ומועצה.
 • קבלת הסמכה לתו תקן ירוק בבתי הספר.
 • חיזוק פעילות ביה"ס מנגן.
 • העמקת החינוך הטכנולוגי והאמנותי.
 • ליווי תלמידם בכיתות חינוך מיוחד ומחוננים במרכז אורנים.
 • ליווי פורום המנהלים בשיטת "הניהול העצמי", וביישום תוכנית "מפנה יזרעאל".
 • חדשנות פדגוגית.

בתי ספר על יסודיים


בעמק 8 בתי ספר על יסודיים, ובהם לומדים כ- 4000 תלמידים;

 • 3 בתי ספר על יסודיים ממלכתיים-אזוריים

 • בית ספר הפועל על פי שיטת ולדורף

 • בית ספר דמוקרטי

 • ישיבה תיכונית

 • בית ספר השייך לחינוך העצמאי (חרדי)

 • בית ספר לחינוך מיוחד על יסודי

 • בית ספר מקצועי (עמל)

מערכת החינוך העל יסודי בעמק מוסיפה לשמור על מקומה בצמרת הארצית באחוזי הזכאים לתעודות בגרות (מקום שני בשנת תש"ס, מקום רביעי בתשנ"ט ובתשס"א). 

תמצית היעדים לבתי הספר העל יסודיים:

 • ליווי מנהלים בבתי הספר להבטחת שיתופי פעולה, תוך שמירת עצמאותם הפדגוגית.

 • תמיכה במרכזי הלמידה הבית ספריים למניעת נשירה.

 • תמיכה בתכניות קיימות וייזום חדשות.