אישור תושבות מכוח סעיפים 11, 11 א' ו 11 ב' לפקודת מס הכנסה

יש להזמין בטופס המקוון.

עותק מקור, ניתן לאסוף במשרדה של מורן ניר - מחלקת צעירים