• איתור תלמידים הנמצאים בסכנת נשירה ממערכות החינוך, וקשר עם בעלי תפקידים המטפלים בכך
  • סיוע לתלמידים להשתלב במסגרות לימודיות מגוונות
  • קשר עם תלמידים הלומדים מחוץ למועצה
  • ייעוץ להורים בהתאמת מסגרת חינוכית חלופית - בעת הצורך
  • שיבוץ תלמידים שעברו ועדת השמה במסגרות החינוך המיוחד