השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מזהירים את הציבור: בבית גידול לכלבים נמצאה נגיעות בחיידק ברוצלה מסוג קאניס המסוכן לאדם ולכלבים - 18/10/2020

המשרד הוציא צו הסגר לכלבים בבית הגידול. על פי החשד, הוצאו כלבי שיצ'ו מהכלבייה למקום לא ידוע, בניגוד לצו. עקב החשש מניסיון מכירה של הכלבים והגורים, מומלץ לרוכשי כלבים מגזע זה, לבצע בדיקה וטרינרית טרם הקנייה. 

כמו תמיד, משרד החקלאות קורא לציבור לאמץ את הכלבים הרבים, הממתינים בכלביות עירוניות ובעמותות!

בבית גידול של כלבים גזעיים בגליל, התגלו מספר כלבים מגזעים שונים הנגועים במחלת ברוצלה קאניס. מחלה זו מסוכנת הן לבעלי החיים והן לאדם. מדובר בחיידק הגורם להפלות, פגיעה בפוריות וכן, עלול לפגוע בפרקים ומערכות גוף נוספות בכלבים. החיידק אף מועבר לאדם (זואונוטי). על כן, משרד החקלאות הוציא צו הסגר למקום, הקובע כי אין להוציא את הכלבים מהמתקן או להכניס אליו כלבים חדשים, עד לסיום הבירור הרפואי.

על פי החשד, למרות צו ההסגר, האוסר על הוצאת כלבים מהכלבייה, בעלים של חלק מהכלבים הוציאם מהמקום, תוך הפרה של הצו. מדובר בכ- 90 כלבים מסוג שיצ'ו.

במשרד החקלאות מציינים כי כלבים אלו טרם נבדקו, מצבם הבריאותי או סטטוס הנגיעות במחלה אינם ידועים. על כן קורא המשרד לציבור שלא לקנות או לאמץ כלבים מגזע שיצ'ו, מבלי לוודא את מצבם הרפואי. בנוסף לכך, מומחי המשרד ממליצים לבצע בדיקת דם (סרולוגיה) טרם קניית כלב מסוג זה, לשם הבטחת בריאותכם ובריאות בני ביתכם.

כל היודע/ת דבר על מקום הימצאותם של אותם כלבי שיצ'ו, מתבקש/ת להודיע ללשכה הווטרינרית הסמוכה למקום מגוריו/ה.

ממשרד החקלאות מציינים כי הטיפול בכלבים חיוביים לברוצלה הנו בהתאם להמלצות משרד החקלאות האמריקאי (USDA). כלבים חיוביים לברוצלה יחויבו בעיקור/סירוס וטיפול אנטיביוטי, ויוכלו לעבור לבתים חדשים, רק לאחר הטיפול במחלה, הסכמה מדעת של המשפחה המאמצת לקבל כלב שאובחן כנגוע בברוצלה, הדרכת המשפחה המאמצת בנושא ברוצלה קאניס והמשך מעקב אחר בריאות הכלב, מדי 3 חודשים.

כמו תמיד, משרד החקלאות קורא לציבור הרחב לאמץ חבר לחיים מקרב הכלבים הרבים הממתינים בכלביות הרשותיות והעמותות.