ביום 27.04.2011 נכנס לתוקף התיקון לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש): תקנות 11-13 איסור הפעלת מפוחי עלים.

מטרת התיקון היא לצמצם את מפגעי הרעש באזורי מגורים ולשפר את איכות חייהם של התושבים. עיקרן:

  1. חל איסור מוחלט על הפעלת מפוח בכל שעות היממה באזור מגורים (כל שטחי היישוב).

  2. חל איסור להפעיל ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים:

    • בימי חול, בין השעות 19:00 בערב ל- 7:00 בבוקר, ובין השעות 14:00-16:00.

    • בימי מנוחה, בין השעה 17:00 בערב יום המנוחה לשעה 9:00 למחרת, ובין השעות 14:00 ל- 16:00 בימי מנוחה.

מפוח עלים