דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. הרמת כוסית לכבוד פסח תשע"א
2. אישור פרוטוקול מליאה קודם
3. מפקח שמירה יישוב
4. דו"ח מבקר המדינה - ועדים מקומיים (דיווח)
5. ארנונה - דיווח
6. תב"רים מרכזיים
7. תב"רים
8. שונות