דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול קודם
2. תוכנית החומש (סיום 5 שנים)
3. תמיכות - אישור תבחינים לשנת 2012
4. סוואעד חמירה-הפקעת שטח לטרפו- 160מ"ר
5. גבולות עמק יזרעאל - מגדל העמק
6. אישרור שמות רחובות ומספרי בתים ביישוב גבעת אלה
7. עדכון תקציבי יישובים (אלוני אבא, גבת, חנתון, גזית)
8. תאגידי ביוב - פתיחת חשבון
9. פתיחת חשבון בנק כספי הורים לבתי הספר
10. תב"רים
11. שונות