דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול קודם
2. צווי מיסים לשנת 2012 - ועדים מקומיים
3. תקציב המועצה לשנת 2012
4. תב"רים
5. שונות