דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול קודם
2. עדכון תקציב 2012
3. אישור דוח כספי 2011
4. מורשי חתימה בתי הספר ("יחד", "מרחבים")
5. דירקטוריון "שגיא 2000"
6. הודעה בעניין בנק הפועלים
7. אישור ועדות ביקורת
8. כדורסל בוגרים - עדכון
9. מכרז הסעות חינוך
10. תב"רים
11. התקשרות בחוזה חכירה עם חברת חשמל בקשר לת"ט בסוועאד חמירה
12. אישור פתיחת חשבון
13. אישור להעברת קרקע בישוב עדי
14. שונות