דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול קודם
2. אישור דירקטורים בתאגיד עירוני
3. צווי מיסים ועדים מקומיים
4. צו ארנונה מועצה 2013
5. אישרור חשבונות בנק הפועלים (442260, 426427, 419803)
6. וועדת גבולות וקרקעות
7. ועדת ביקורת הושעיה
8. שונות