דלג לתוכן העמוד

נושאים לישיבה:


1. אישור פרוטוקול קדם
2. שדה יעקב - העברת רשות החינוך למועצה
3. גופים נלווים - הצגת מאזנים
4. ועדת ביקורת כפר ברוך, אלון הגליל
5. אישור שכר עובד
6. תקציבי יישובים
7. תב"רים
8. שונות