דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. אישור פרוטוקול קודם
2. צווי ארנונה ועדים מקומיים לשנת 2014
3. האצלת סמכויות לועדים המקומיים לשנת 2014
4. צו ארנונה מועצה לשנת 2014
5. עדכון תקציב מועצה 2013
6. תקציב מועצה לשנת 2014
7. ציפורי - בקשה להגדלת ערבות מועצה
8. שדה יעקב - ערבות מועצה
9. תב"רים
10. שונות