דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מוקדם

2. שדה תעופה משלים לנתב"ג – דיווח ראש המועצה

3. מינחת מגידו – דיווח

4. חוק עזר למועצה אזורית עמק יזרעאל (העמדת רכב וחנייתו)

5. עקרונות להסדרת תחומי ועדים מקומיים במועצה

6. הפיכת עמותת הספורט כחול לבן בעמק יזרעאל לעמותה עירונית

7. שכ"ט יו"ר ועדת ערר

8. תחנת טרנספורמציה באחוזת ברק

9. מינוי חברים בוועדה לתכנון ובנייה "יזרעאלים"