דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. הדלקת שמיני של חנוכה

2. אישור פרוטוקול קודם

3. בית האמנויות – הצגת פעילות (לאה זית)

4. ועדת תמיכות עמותת קידום מיומנויות הקרקס

5. עדכון הגדרת תפקיד מבקר המועצה – הוספת "ממונה על תלונות הציבור" (מליאה 17.03.2013)

6. ועדות ביקורת (אחוזת ברק, אלוני אבא, קיבוץ מרחביה, תל עדשים)

7. שמות רחובות ומספרי בתים (חנתון, שריד, כפר ברוך, גניגר)

8. הרכב ועדת פיטורים – דיווח

9. שינוי מורשה חתימה בי"ס עמק יזרעאל גניגר (החלפת מזכירות)

10. שינוי מורשה חתימה בי"ס שגיא (החלפת נציג הורים)

11. בחירת נציגי ציבור לועדות בחינה

12. תמצית דוח כספי מועצה 2014

13. עדכון תקציב מועצה 2015 הצעת תקציב מועצה לשנת 2016

14. מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דביטורי) מסגרת אשראי

15. פתיחת חשבון חדש בבנק לאומי לצורך ניהול חשבון מנוהל (העברת חשבון המנוהל על ידי חברת אקסלנס מבנק דיסקונט לבנק לאומי)

16. תב"רים

17. שונות