דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

  1. העברת רשיון אספקת מים מהמועצה ליובלי העמק –הצגה ואישור ההסכם.
  2. דוח הביקורת בנושאים: מבנה ארגוני, נהלי עבודה ואמנת שירות.
  3. ממצאי ביקורת מישובים ודוחות ביקורת על התנהלות הוועד המקומי ביישובים: אחוזת ברק, ציפורי וקיבוץ מרחביה.
  4. אישור ומינוי מועמדות לוועדת ביקורת בחנתון.
  5. אישור שכר לממונה חירום ובטחון, ניר שנער, במנעד 40%-50%  משכר מנכ"ל.
  6. עמקים תבור הורים - שינוי מורשה חתימה
  7. מתן ערבות מועצה להלוואה לוועד מקומי ציפורי.
  8. תיקון ועידכון מס' תקציבי ועדים.
  9. תב"רים.
  10. שונות.