דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. הרכב ועדת הבחינה לאיוש תפקיד מהנדס המועצה
 2. אישור תקציב וועדים מקומיים לשנת 2022 
 3. אישור מודל האצלת סמכויות לוועדים המקומיים 
 4. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2021
 5. אישור תקציב המועצה לשנת 2022 
 6. אישור אגף תפעול במבנה הארגוני של המועצה
 7. אישור חוזה אישי בשכר של 45%- 55% משכר מנכ"ל - דוברת המועצה
 8. חוק עזר אשפה עודפת
 9. תיקון הכרזה על חלק מגן לאומי ציפורי לחוות סוסים במושב ציפורי
 10. עדכון פרוטוקול חשבון בנק בית ספר אלרואאה - הצטרפות לפעילות דרך האינטרנט חשבון הורים וחשבון רשות
 11. אישור מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דביטורי) 2022 – מסגרת אשראי 
 12. אישור הדו"ח הכספי של עמותת כחול לבן לשנת 2020
 13. תב"רים 
 14. הצגת מנכ"לית עמותת הספורט כחול לבן - דנה גתוע טרטצקי
 15. הצגת אולמות ספורט
 16. שונות