דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. הצגת פעילות וועדת הביטחון ודרישה לתקצוב הפעילות לשנת העבודה 2020 
 2. עדכון תקציב המועצה לשנת 2019 ותקציב המועצה לשנת 2020 
 3. תקציבי הוועדים לשנת 2020 -מציג, שגיא וייץ, גזבר המועצה
 4. מינוי מועמדים לוועדת ביקורת של הועד המקומי ביישובים כפר החורש, שריד וגזית
 5. בקשת עמותת בית האומנויות עמק יזרעאל (ע"ר) להפיכתה לעמותה עירונית
 6. אישור ביצוע שינויים בתב"ע להרחבת היישוב תמרת, ייזום תכנית
 7. בקשת היישוב בלפוריה להחלפת רו"ח לצורך ביצוע ביקורת כספים שנתית
 8. פתיחת חשבונות אב ותתי חשבון פיס
 9. אישור קבלת הלוואה לצורך השלמת מימון מעון יום ועד מקומי כפר ברוך וקבלת ערבות מצד המועצה
 10. מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דֶבִּיטֹורי) 2020 - מסגרת אשראי
 11. החלטה בדבר שמות רחובות כפר יהושע
 12. ועדת ערר לארנונה- בקשה לאישור חבר חדש - משה לפידות, קיבוץ מזרע
 13. תברים לסגירה 2019 
 14. תב"רים
 15. שונות