דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

  1. הצגת מדיניות האכיפה במועצה
  2. דו"ח הביקורת הפנימית, 'אישור חשבונות לתשלום'
  3. דו"ח הביקורת הפנימית 'בטיחות ותחזוקת מתקני משחקים בגנים ציבוריים ביישובים ובסביבתם'
  4. השלמת הרכב ועדת ביקורת, שדה יעקב
  5. אישור תקנון עמותת ותיקי עמק יזרעאל, סב יום
  6. פתיחת חשבון תפעולי בבנק מרכנתיל על שם המועצה
  7. תב"רים
  8. שונות