דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

  1. הצגת מחלקת דוברות 
  2. הצגת פעילות אופק לתעסוקה (מעברים בעמק)
  3. דוח מיוחד - בדיקת ממצאי דוח ועדת הביקורת של הוועד המקומי בלפוריה לשנת 2019 ומסמך הנחיות
  4. בחירת מועמדים לוועדת ביקורת בבית לחם
  5. אישור גמול ליו"ר ועדת ערר לפי חוזר מנכ"ל 5/2012
  6. תב"רים 
  7. שונות