דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. הצגת פעילותו של אגף קהילה ורווחה
 2. דו"ח ביקורת – ועדות המועצה
 3. דו"ח ביקורת - פחת מי שתייה
 4. דו"ח ביקורת - מעקב ביצוע תבר"ים
 5. דו"ח ביקורת - ניתוח דוח כספי
 6. בחירת מועמדים לוועדת ביקורת אחוזת ברק - יולי 2021
 7. אולמות הספורט במועצה 
 8. העברת מחלקת התיירות מהמועצה לחכ"ל
 9. אישור  מורשה חתימה חשבון הורים – בית הספר 'עמק יזרעאל' (גניגר)
 10. שינוי מורשה חתימה בית הספר המקיף הרדוף
 11. תבר"ים
 12. שונות

נספח א' - תבר"ים