דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. הצגת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב
 2. הגדרת תפקיד 'מנהלת מחלקת תפעול ואדמיניסטרציה' באגף החינוך והחינוך החברתי ואישור חוזה אישי לתפקיד זה בשכר 30 - 40 אחוזים משכר מנכ"ל. 
 3. עדכון תקציב המועצה לשנת 2021. 
 4. דיון בדו"ח על מצב התאגידים העירוניים לשנת 2020 המוגש למועצה.
 5. אישור התבחינים למתן תמיכות לשנת 2022.
 6. אישור חוזה אישי לכליל כנעני בשכר 30 - 40 אחוזים משכר מנכ"ל.
 7. אסנת דוד מנהלת מחלקת הנוער - אישור הסכם אישי בשכר 30-40 אחוזים משכר מנכ"ל המועצה.
 8. דירקטוריון כחול לבן - שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה; רינת זונשיין תצטרף במקום לילך כהני.
 9. דירקטוריון יזרעאל עפולה - שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה; לילך כהני תצטרף במקום רינת זונשיין.
 10. דירקטוריון שגיא 2000 - שינוי בהרכב הנציגים מקרב נבחרי הציבור; טטיאנה בונצ'וק תצטרף במקום ערן ברבי.
 11. אישורר מחליף בהרכב המועצה הדתית לאמיר אורן ז"ל - אלי לוין ממושב נהלל ואישרור הרכב מועצה דתית מפרוטוקול מליאה מס' 16 2020.
 12. בקשה לרישום רחובות חדשים בקיבוץ מרחביה.
 13. אישור מועמדים לוועדת ביקורת רמת דוד, כפר יהושע וגבעת אלה.
 14. שינוי מורשי חתימה בבתי הספר עמק יזרעאל - גניגר, יחד - גבעת אלה, מרומי שדה - אחוזת ברק, העמק - יפעת (ביה"ס חדש).
 15. פתיחת חשבון בנק – בית הספר לחינוך מיוחד, יפעת- 'העמק'.
 16. תבר"ים (מצ"ב).
 17. שונות.

נספחים:

נספח א': תב"רים