דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. צו מיסים לשנת 2022 כולל שיעור העלאה 1.92% - העלאה בהתאם להוראות משרד הפנים.
 2. הנחות ארנונה לשנת 2022.
 3. דוח ביקורת בנושא קופות קטנות במזומן.
 4. דוח הביקורת הפנימית לשנת 2020.
 5. בחירת חברי ועדת ביקורת בישוב תמרת.
 6. אישור שמות רחובות  -בית שערים.
 7. בקשה לקביעת שמות רחובות באזה"ת שגיא 2000.
 8. שינויים בתקציב לשנת 2021 עבור עין דור וגבעת אלה.
 9. שינוי מדיניות ההשקעות של המועצה.
 10. בקשה לפטור מארנונה מדרשת חנתון.
 11. תב"רים.
 12. שונות.

נספחים:

 1. צו מיסים לשנת 2022 כולל שיעור העלאה 1.92% - העלאה בהתאם להוראות משרד הפנים
 2. דוח ביקורת בנושא קופות קטנות במזומן.
 3. דוח הביקורת הפנימית לשנת 2020.
 4. תב"רים