דלג לתוכן העמוד

סדר היום:

דיווחי ראש המועצה
דיווחי קורונה – אבי סמוביץ

 1. שכונת כדורעף קיבוץ שריד - שינוי תב"ע בסמכות מקומית (הארכת דרך קיימת) לטובת הסדרת גישה למגרשים פנימיים בשכונה
 2. הסדרת תב"ע למט"ש דברת עבור התאגידים: מוא"ז עמק יזרעאל/יובלי העמק, כפרי גליל תחתון והרי נצרת
 3. מכרז (22.2020) קירוי סולארי בקשה להתקשרות ללא מכרז בהתאם לסעיף  22 ח' לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות /מועצות אזוריות
 4. תקציב מועצה לשנת 2021
 5. תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2021
 6. האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2021
 7. אישור גיוס מנהל/ת אגף משאבי אנוש בשכר בכירים
 8. מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דֶבִּיטוֹרִי) 2021 – מסגרת אשראי
 9. שינוי מורשה חתימה חשבון הורים בי"ס רעים שמשית
 10. עדי, אישור שם רחוב (סביון)
 11. ועדות ביקורת לוועד מקומי: אלונים, יפעת
 12. תב"רים
 13. תב"רים לסגירה

פרוטוקול הנהלה מספר 17 מיום 20 דצמבר 2020
נספח א': תקציב המועצה לשנת 2021 ומצגת הסבר
נספח ב': תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2021
נספח ג': האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2021
נספח ד': תב"רים
נספח ה': תב"רים לסגירה