דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:
עדכוני ראש המועצה
עדכוני קורונה – אבי סמוביץ
דיון פתוח בנושא תנורי עץ

  1. הצגת פעילות מחלקת רישוי וקידום עסקים
  2. מדיניות רישוי עסקים ואת המפרט האחיד לרישוי ברשות
  3. דו"ח ביקורת מבקר המדינה – שימוש ברשתות חברתיות
  4. דו"ח ביקורת בנושא הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
  5. בחירת חברי ועדת ביקורת ועד מקומי כפר ברוך, מזרע
  6. האצלת סמכות למנכ"ל המועצה להגשת בקשה להנפקת כרטיס חכם
  7. דירקטוריון יובלי העמק – אבי סמוביץ במקום איריס גרומן (נבחר ציבור)
  8. תב"רים

פרוטוקול 
נספח א': מצגת בנושא תנורי עץ
(הוכנה על ידי רחלה בן חורין ומירה גלס)
נספח ב': מחלקת רישוי וקידום עסקים - מדיניות
נספח ג': מחלקת רישוי וקידום עסקים - מפרט אחיד
נספח ד': דו"ח מבקר המדינה בנושא הגנת הפרטיות
נספח ה': דו"ח ביקורת בנושא הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
נספח ו': תב"רים