דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:
דיווחי ראש המועצה
דיווחי קורונה

  1. עדכון תקציב מועצה לשנת 2020
  2. חוק עזר פינוי אשפה
  3. בקשת 2 עובדות ב 100% משרה לעבודה נוספת
  4. שמות רחובות מושב בית לחם הגלילית
  5. אישור מורשה חתימה חשבון רשות, בית ספר שדה יעקב
  6. אישור מורשה חתימה חשבון הורים, בית ספר שדה יעקב
  7. תב"רים

פרוטוקול הנהלה מספר 15 מיום 06 ספטמבר 2020
נספח א': מצגת אבי סמוביץ עדכוני קורונה
נספח ב': עדכון תקציב המועצה לשנת 2020
נספח ג': חוק עזר פינוי אשפה
נספח ד': תב"רים