דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. דוח הביקורת הפנימית ודו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת 2019
 2. ועדת ביקורת ועד מקומי נהלל
 3. דו"ח כספי תאגיד עירוני – עמותת אופק לתעסוקה – דיווח
 4. אישור תבחינים וועדת תמיכות לשנת 2021
 5. עדכון תקציב ועד מקומי עין דור לשנת 2020
 6. הארכת שירות לעובד (2 סייעות)
 7. אישור שכר בכירים –מנהלת מחלקת בינוי
 8. דירקטורים – הארכת כהונה לנציגי ציבור שסיימו כהונה 3 שנים
 9. דירקטוריון שגיא 2000
 10. דירקטוריון עמותת אופק לתעסוקה – אישור עובד רשות (לי יהב במקום אתי גפן)
 11. הרכב מועצה דתית
 12. שינוי מורשה חתימה בי"ס רעים שמשית – חשבון הורים
 13. שינוי מורשה חתימה בי"ס רעים שמשית – חשבון רשות
 14. קרן סיוע לנפגעי הקורונה – ערבות הדדית
 15. תב"רים

פרוטוקול הנהלה מספר 14 מיום 26 יולי 2020
נספח א': עמותת אופק לתעסוקה (מעברים בעמק) דו"ח כספי לשנת 2019
נספח ב': תבחינים לתמיכות מועצה לשנת 2021
נספח ג': תב"רים