דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. מבצע מיצי
 2. פקח נזקי בעלי חיים (רט"ג)
 3. שינוי תקנון יובלי העמק
 4. צו מיסים מועצה לשנת 2021
 5. צו מיסים ועדים מקומיים לשנת 2021
 6. הנחות ארנונה מועצה לשנת 2021
 7. הצגת דוחות שנתיים תאגידים עירוניים לשנת 2019 – דיווח
  החברה הכלכלית, יובלי העמק, יזרעאל עפולה, שגיא 2000
 8. אישרור ועדת רכש ובלאי, ועדת התקשרויות
 9. ערבות מועצה לוועד מקומי שדה יעקב
 10. מתן הנחה למוסד מתנדב לשירות הציבור: בקשה של מסאחה - מרחב בע"מ (חל"צ), ששוכרים מבנה בשטח של 213 מ"ר בסוועאד חמירה
 11. ועדות ביקורת לוועדים מקומיים: שמשית, הרדוף
 12.  

מצ"ב: