דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. ועדת ביקורת לוועד מקומי – בלפוריה (בחירת 5 חברים)
 2. ועדות ביקורת לוועדים המקומיים (מסומן בכתום בטבלה)
 3. תקציב המועצה לשנת 2019
 4. צווי מיסים, תקציבים, האצלת סמכויות - ועדים מקומיים לשנת 2019
 5. ועדות – הצטרפות חברים נוספים
 6. מינוי דירקטוריון כחול לבן
 7. בקשת 3 עובדים ב 100% משרה לעבודה נוספת מחוץ למועצה - נדחה לדיון ועדה להמלצות להנהלה / מליאה
 8. התנגדות המועצה לתוכנית מתאר כוללנית שפרעם 261-0345462
 9. מינוי נציג מועצה בוועדה המחוזית לחוק התכנון והבניה
 10. תב"רים
 11. שונות