דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:

 1. רינת זונשיין (מנכ"לית) - אישור העסקה בחוזה אישי ותנאי ההעסקה
 2. המלצות הוועדה לבחינת בקשות עובדים ב 100% משרה לעבודה נוספת מחוץ למועצה
 3. נציגי המועצה ברשות ניקוז ירדן דרומי
 4. נציגי המועצה ברשות ניקוז קישון
 5. עמותה עירונית כחול לבן – אישור אסיפה כללית וועד מנהל
 6. מינוי דירקטורים עמותת התיירות
 7. ציגת הרשות בוועדות הבחינה – רינת זונשיין
 8. מינוי רינת זונשיין - דירקטורית בתאגידים: יזרעאל עפולה, חברה כלכלית, יובלי העמק
 9. מורשה חתימה מועצה – רינת זונשיין במקום דן תנחומא החל מיום 17 מרץ 2019
 10. נציגת המועצה באשכול גליל עמקים – רינת זונשיין במקום דן תנחומא החל מיום 01 אפריל 2019
 11. תקציב פיתוח מועצה לשנים 2019 – 2020
 12. יו"ר ועדת ביקורת מועצה
 13. אישור יו"ר ועדות ביקורת ועדים מקומיים – יובא לאישור מליאה
 14. סגירת תב"רים
 15. תב"רים
 16. שמות רחבות חנתון – ביטול רחוב באר מרים
 17. שונות
 

 

 


בניית אתרים