דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 

 1. האגף הכלכלי - היכרות והצגת הפעילות לחברי ההנהלה – שחר אורן
 2. תמיכות מועצה לשנת 2019
 3. עדכון תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2019 (גבעת אלה, גזית)
 4. נציג ציבור מטעם המועצה ברשות ניקוז קישון 
 5. ועדות – בחירת חברים 
 6. בחירת חברים ליזרעאלים 
 7. אישור העסקת מנהלים: מחלקת צעירים, יישובים, אשכול מזרחי / צפוני בהסכם אישי
 8. סגן שלישי ללא שכר
 9. מורשה חתימה בי"ס רעים, שמשית – חשבון רשות 
 10. תב"רים
 11. שונות

 

 


בניית אתרים