דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 

  1. ליאת וייסבוך - הצגת פעילות מעברים בעמק בפני חברי הנהלת המועצה
  2. מנהל אשכול צפוני (מערבי) – דיון בהנהלה לבקשת המליאה מיום 14 אפריל
  3. מורשי חתימה בי"ס "רעים", שמשית – חשבון הורים (ורד אדלר- נציגת הורים, שגיא וייץ – גזבר, עד למינוי מזכירת בי"ס)
  4. אישור שכר בכירים למנהל/ת מחלקת תיירות
  5. הודעות בדבר חיובי שפכי ביוב חריגים ואסורים – האצלת סמכות לשגיא וייץ - גזבר המועצה
  6. בחירת יו"ר הוועדה למיגור אלימות – דליה אייל 
  7. ועדה לשימור אתרים – אלי בראל
  8. תב"רים 
  9. שונות

 

 


בניית אתרים