דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

  1. דיווחי ראש המועצה
  2. שימוש ברכב תפעולי בשטחי מושבים וקיבוצים
  3. הצגת דוח הביקורת הפנימי לשנת 2018 ודוחות מבקר המדינה בנושאי מערך הקבורה ו מכרז לבחירת ספק שירותים חשבונאיים 
  4. אישרור נוסח החלטת הנהלה/ מליאה לתחנת כוח לייצור חשמל מונעת בגז
  5. תב"רים
  6. שונות


בניית אתרים