דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. גיבוש עמדת המועצה לתכנית המוצעת - הסדרת מצב קיים ופיתוח אזור תעסוקה מוטה תעופה
2. הפקעת שטחים ציבוריים אזור תעשייה אלון תבור
3. ועדות ביקורת ישובים
4. קנס פרס ועדים מקומיים
5. פורום חינוך וועדת היגוי לתוכנית האסטרטגית
6. פתיחת חשבון בנק הדואר
7. פתיחת חשבון בבנק דקסיה
8. בחירת ועדת כ"א (שימוע)
9. תב"רים
10. שונות

 


בניית אתרים