דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:

 

1. שותפות המועצה במכללת נצרת עילית
2. אישור לעובדי המועצה לעסוק בעבודה נוספת - מעבר לשעות העבודה, בתנאי שאין ניגוד אינטרסים ובתנאי שיגישו למועצה בקשה מפורטת לאישור.
3. הגדלת ערבות לוועד מקומי אלוני אבא מ 500 אלש"ח ל 700 אלש"ח
4. פרס קנס בניהול הוועדים - נדחה
5. דיון בנושא תוצאות הזכאים לבגרות במועצה
6. פורום חינוך וועדת היגוי לתוכנית האסטרטגית
• עוזי עשת ממלא מקום של אייל בצר
• אברהם ברקן ממלא מקום של עידו דורי
7. העברת תשתיות מים וביוב בהרחבות למועצה
8. תב"רים
9. שונות

 


בניית אתרים