דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. תוכנית מינחת מגידו (מצ"ב נספח א' + ב')
2. ספורט - קבוצות כדורסל בוגרים (מצ"ב נספח ג')
3. מנשייה זבדה - האצלת סמכויות לוועד המקומי
4. תקציבי וועדים
5. המשך דיון על העמותות
6. תב"רים
7. ועדת מכרזים - מינוי חבר
8. שונות (ועדת ביקורת קיבוץ גזית, ועדת ביקורת אחוזת ברק)

 


בניית אתרים