דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. מחלקת הנוער - נדחה
2. תמיכות - אישור תבחינים לשנת 2011
3. גופים קשורים: חברה כלכלית, שגיא 2000, יזרעאל - עפולה, עמותת התיירות
4. ועדת ביקורת: גניגר
5. יועצת לענייני אזרחים ותיקים - נדחה
6. תב"רים
7. הנחות ארנונה לשנת 2011 - עדכון
8. מכירת מניות פלגי מים
9. שונות

 


בניית אתרים