דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. צו ארנונה מועצה - מתקנים סולאריים
2. הפעלת חוק עזר שמירה אחוזת ברק
3. ועד מקומי תל עדשים - התקשרות בהסכם עם חבר וועד
4. צווי מיסים לשנת 2011 - ועדים מקומיים
5. צו מיסים - ועד מקומי שמשית
6. תחנת שאיבה סוועאד חמירה כהשלמה לתב"ע של היישוב
7. תב"רים
8. שונות

 


בניית אתרים