דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:


1. ועד מקומי תל עדשים - התקשרות בהסכם עם חבר וועד
מוזמן יו"ר הועד + נציג ו. ביקורת
2. ועד מקומי שמשית - בקשה להאצלת סמכות גבייה בהשתתפות נציגי הועד
3. תקציב המועצה לשנת 2011
4. תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2011
5. עמותת התיירות - דו"ח כספי 2009
6. תב"רים
7. שונות

 


בניית אתרים